top of page

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ORBIS UNICUM s.r.o. 
se sídlem Nová kolonie 348, Krásné Pole 725 26
identifikační číslo: 0783360 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 74308

dále jen prodejce

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravní společností zákazníkovi.

2. Při zjištění poškození nebo rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji v objednávce a na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu přepravní společnosti nejpozději do dvou pracovních dnů a současně prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.

3. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

4. Kupující v důsledk u vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží

   – přiměřenou slevu z kupní ceny

   – odstoupení od smlouvy.

5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu a vlastní reklamované zboží.

7. Reklamované nebo vrácené zboží se zasílá na výše uvedenou adresu společnosti ORBIS UNICUM s.r.o.

8. Prosíme, o pečlivé zabalení produktu pro přepravu zpět k nám tak, aby se reklamované či vrácené zboží nemohlo během přepravy poškodit.

Děkujeme

bottom of page